Fjälkinge Byfrämjare

Nu är det dags för årsmöte i föreningen.

Mötet sker på Fjälkinge Station tisdag den 27/2 klockan 19.00.
Alla medlemmar är välkommna och även dom som önskar bli medlemmar!

Det kommer bjudas på mat och dryck så om du önskar komma så får du anmäla dig på knapparna här så vi kan planera mängden mat!

Vidare information skickas ut i evenemanget på Facebook.

Välkommen!Fjälkinge är en av platserna som Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen vill titta på i projektet ”Tätorternas vardagsrum” - Framtidens attraktiva livsmiljöer.

Kort om projektet:
Utifrån Pandemin har nya livsmönster skapats. I projektet har fyra platser i kommunen valts ut och en av platserna man vill titta på är Fjälkinge.
I projektet vill man ha en dialog med lokala aktörer, som boende och näringsidkare för att se vilka utmaningar och möjligheter som samhället står inför efter pandemin.
Det i sin tur kräver en mer en mer resilient samhällsplanering som kräver en krävs en samverkan mellan kommun, näringsliv och lokala initiativ för att lyckas.

Projektet vill visa på hur fyra centrala platser i tätorter med olika förutsättningar kan utvecklas för att skapa attraktiva livsmiljöer utifrån de nya förutsättningarna efter pandemin. Platserna är valda för att spegla de fyra tätortstyperna centralort, förort, större tätort och mindre tätort och därmed vara representativa för övriga tätorter i kommunen samt möjlighet att överföra erfarenheterna till övriga kommuner i landet. Platserna är Stora torg i Kristianstad (centrala staden), Gamlegårdens centrum i stadsdelen Näsby (stadsdelscentrum), Fjälkinge centrum (större tätort) och Maglehem kyrkby i södra delen av kommunen (mindre tätort). Alla de fyra platserna har stora utmaningar med bristande kvaliteter, funktioner och gestaltning eller utgör utsatt stadsdel (Gamlegården).

Byfrämjarna kommer att medverka i projektet för att ge återkoppling till frågeställningen.

Skicka gärna dina synpunkter till; info@fjalkinge.nu  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.